Låg anmälningsavgift till 2020-01-11.
Vårdiabetesmötet i Uppsala 11-13/3
 
Anmäl dig idag för bästa pris.
Finns fortfarande kvar platser.
 
För program och anmälan inkl bokning av hotel
 
Framtidens diabetes- och endokrinvård

Varmt välkomna till tre mycket spännande dagar fyllda med intressanta föreläsningar av framstående kliniker och forskare från USA, Europa och Sverige. Vi bjuder på föreläsningar, symposier, interaktiva falldiskussioner, postrar, samt högtidsföreläsning.

Mötet vänder sig till endokrinologer, diabetologer, allmänläkare, barnläkare, diabetessjuksköterskor inom såväl sjukhusvård som primärvård, hela diabeetsteamet, endokrinsjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster och alla som är intresserade av och behandlar personer med diabetes och endokrina sjukdomar.

Heldag med primärvårdsdiabetes. Barndiabetessessioner. Vuxendiabetes sjukhusdiabetes för läkare, diabetessköterskor och hela diabesteamet. Endokrinologi sjkhus- och primärvård.

Mötet hålls i Uppsala Universitetshus som ligger mitt i Uppsala precis bredvid Domkyrkan, Carolina Rediviva, och Gustavianum.

Utöver det vetenskapliga programmet ger mötet möjlighet för er att på plats träffa kollegor, knyta nya kontakter och kanske starta upp nya samarbeten. Vi kommer att ha trevliga samkväm dels på onsdagens mingelkväll i Universitetshuset och på torsdagens högtidsmiddag i Uppsala Slotts Rikssal.

För program och anmälan inkl bokning av hotel

 

Nyhetsinfo

Gott Nytt År 2020!

www red Diabetologi