Diabetesdialog

- ett unikt projekt för bättrediabetesvård

 

Diabetesdialog Stockholm

Bakgrund

Alla vill vi ha en diabetesvård som håller hög kvalité, är personcentrerad och där Stockholm är topp 3 bland regionerna. Men resultatet i Nationella Diabetesregistret visar dessvärre att regionen inte ligger i topp.

Arbetet med att förbättra resultatet för Stockholms diabetesvård kräver stark samverkan. Därför har professionen tillsammans med Storstockholms Diabetesförening startat ett gemensamt projekt, Diabetesdialog.

Inom Diabetesdialog samlar vi primärvården, politiken, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barnsjukhusen, specialistklinikerna, patienterna, medtech- och läkemedelsindustrin.

Gemensamt identifierar vi utmaningar och skapar förutsättningar förett förbättringsarbetevad gäller diabetesvården i Stockholm. Genom att mötas mellan olika delar och nivåer får vi förståelse för varandras perspektiv och får ett kontaktnät mellan organisationer ochfunktioner.

Regionen satsar på diabetesvården 
Region Stockholm har i budgeten för 2019 lyftfram att: “vården för individer med diabetes behöver förbättras för att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer.” Dessutom skall en diabetesplan tas fram. Det rimmar bra med målsättningen att Stockholm skall nå topp 3 bland regionerna till 2022.

Den 11 oktober var startskottet för ett gemensamt arbete med målsättning att förverkliga regionens intentioner. En rapport om vad som kom fram på mötet kommer att publiceras och skickas till berörda parter.

Nästa steg i processen

En projektgrupp kommer att bildas med bred representation. Tanken är att gruppen ska arbeta vidare med de idéer och förslag som kom fram under Diabetesdialog.

Är du intresserad av att medverka eller vill ha mer information, mejla till Veronika Lindberg på

Storstockholms Diabetesförening, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rapport från mötet Diabetesdialog

73 personer med olika yrken och erfarenheter samlades på konferensen Diabetesdialog 11 oktober i Stockholm. Fokuserade och med entusiasm kastade sig deltagarna över uppgiften att komma med förbättringsidéer för diabetesvården.

- Det här är en konferens som är en garanterad succé, eftersom det är ni som kommer att göra jobbet! inledde Veronika Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening och moderator under mötet.

Alla är här för att de vill förbättra diabetesvården. Och när dagen är slut kommer deltagarna att veta vilka insatser de ska göra för att bidra till målbilden att diabetesvården håller hög kvalité, är personcentrerad och där Stockholm är topp tre av landets regioner.

Det var knäpptyst i konferensrummet när politiker, diabetesexperter, tjänstemän, patienter, läkemedels- och medtechindustrin var för sig koncentrerat funderade över vilka hinder och utmaningar som finns.

Under intensiva diskussioner delade man med sig av utmaningar och hinder. Flera problemområden kartlades. Bland annat att det inte finns tid till att sätta sig in i nya läkemedel och ny teknik och att det saknas utbildning för både personal och patienter.

Lösningsfokuserade och inspirerade tog de sig an uppgiften att diskutera problemen. Från det tidigare knäpptysta rummet hördes nu ett kreativt sorl bland gestikulerande och ivrigt antecknande deltagare. De nästan vände ut och in på sig för att hitta lösningar och komma med nyaidéer.

 • Det är mycket energi i rummet. Det kommer att hända saker, konstaterade David Nathanson, endokrinolog och ordförande i Svensk Förening för Diabetologi.

Att låta patienter och företag utbilda vårdpersonal om diabetes-hjälpmedel, tätare samarbete med psykosociala team, mellan specialistvård och primärvård smat omfördela arbetet så att det finns utrymme för kompetensutveckling, var några av förslagen på lösningar.

 • Man måste våga göra misslyckanden annars kan man aldrig göra förändringar, peppade Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.

 

Startskott för fortsatt arbete

Dagens konferens var början på ett flerårigt projekt att förbättra diabetesvården i Region Stockholm.

 • Vi är verkligen diabetesaktivisteri det här rummet och det kommer att blibättre diabetesvård i Stockholm, sade Bengt-Olov Tengmark, diabetesläkare och en avdeltagarna.
 

Axplock på lösningar från gruppdiskussionen på mötet

 • Utbildning för patienterna är avgörande
 • Ta fram besluts-/informationsstöd till akuten, då kunskapen om diabetes är låg
 • I avtalsprocessen ska samverkan mellan vårdnivåer uppmuntras
 • Patienter kan utbilda personer inom vården om teknik
 • Certifiering av vårdcentraler
 • Viktigt att vi pratar med varandra och sprid
 • gärna goda exempel mellan vårdnivåer
 • Personcentrerad vård är otroligtviktigt. Flera diskussioner om hur vi löserdet
 • Skapa frågor och svar om diabetes på 1177
 • Varje enhet måste ha en utbildningsansvarig för kompetensutveckling

Programgrupp

För planering och genomförande av mötet ansvarade en programgrupp:

David Nathanson,

ordförande i SFD, Karolinska Huddinge

 

Lena  Insulander, 

vice ordförande i SFSD 

 

Ingrid Dahlman, 

SPESAK,Ersta

 

Henrik Wagner,

ordf. i reg. diabetesrådet, Södersjukhuset 


Anna Ugarph  Morwaski, 
Kunskapsteam diabetes,APC

Jenny Salemyr,

Astrid Lindgrens barnsjukhus 


Veronika Lindberg,
Kristina Söderlund, Storstockholms Diabetesförening 

 

Text: Maria Sjöström

För DiabetologNytt

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt