Soffia Gudbjörnsdottir leder en världsunik plattform för diabetesforskning och också besökt alla Sveriges 21 regioner i sitt arbete för en bättre diabetesvård.
 
Här berättar hon om den röda tråden i sitt arbete, hur hon hoppas att registerforskningen ska utvecklas och varför hon bär på en ständig hemlängtan.
 
 
 
Nyhetsinfo
Kommentar
 

Nationella diabetesregistret www.ndr.nu

Personer med diabetes kan även logga in via mobilt ID för att se sina egna data och hur deras klinik presterar jämfört med andra

https://www.diabetes.se/diabetes/diabetesvard/nationella-diabetesregistret/

www red DiabetologNytt