Nu ska det bli enklare att utföra registerbaserade randomiserade kliniska prövningar, R-RCT. I förra veckan lanserades nationella rekommendationer för hur sådana studier görs inklusive ett tekniskt ramverk.

Läs mer på www.dagensmedicin.se

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/23/ramverk-lanserat-for-svensk-paradgren-i-forskning/

N
yhetsinfo
www red DiabetologNytt