Recension av 

”ENSAM ELLER STARK – Åtta principer för framgångsrika team”

Av Oskar Henriksson och övriga 8 medarbetare i det psykologiska ”gymmet” Habitud

Utgiven 2017 på Natur & Kultur. Pris cirka 279 kr.

 

Enligt författarna kommer boken att hjälpa läsaren att skapa team, organisationer och andra grupper med hjälp av åtta principer så att samarbete maximeras. Principerna utformades av nationalekonomen och statsvetaren Elinor Ostrom, som 2009 tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Hon hade analyserat vad som fått grupper att enas om knappa resurser för ökad överlevnad - åtta kriterier behövde vara uppfyllda. Hon valde termen ”design principles”, i stället för regler, för att visa på dess flexibilitet. En internationell rörelse växer fram som influeras av tre forskningsfält; psykologi, design-principerna samt evolutionsteori. Författarna till denna bok benämner sig experter på psykologi och forskning kring organisation och ledarskap, så tyngdpunkten ligger där.

De åtta designprinciperna formuleras enligt dem på följande sätt:

 1. Tydlig grupp med tydligt mål
 2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning
 3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande
 4. Uppföljning av överenskomna beteenden
 5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden
 6. Snabb och rättvis konflikthantering
 7. Mandat till självbestämmande
 8. Koordinering med andra grupper

Boken går sedan rask genom principerna, pedagogiskt nog med ett kapitel per princip. 

Här gives många exempel på hur dessa principer vaskats fram och därmed också blir goda förebilder. Här finns även enstaka exempel där man inte följd principerna … och vad följderna blev. För den som vill fördjupa sig i någon av principerna finns efter varje kapitel Lästips.

Gång på gång får jag associationer till böcker som tidigare recenserats här i DiabetologNytt och andra händelser; ”Ja, just, det har ju Antonowski (1) skrivit gediget om ”! ”Det där har Kahneman (2) verkligen utforskat.” ”Det där är ju en variant av de Bonos(3) bok”. ”Åh, vad hette nu den boken jag recenserade där man talade om nöjdhet/missnöjdhet inte i absoluta tal utan i relation till vad någon annan fått…?” ”Ja, det där är ju metoden för Motiverande samtal”, ”Sådana försoningssamtalgjordes ju i Sydafrika”, ”I Metoorörelsensefterdyningar”, ”Det är ju den principen som ligger bakom NY:s framgångsrika brotstsbekämpning”, ”Inlärningsteorins ABC-modellär ju välbekant” etc., etc. Inget fel i det – tvärtom! Visar på att texten engagerar.

Bokens styrka är att varje kapitel följs av åtskilliga övningar, ”träningstips” – sammantaget 101 st! – att i urval göras enskilt eller med sin grupp. Övningarna är jordnära, praktiska och var och en bygger på en vetenskaplig studie. Referenser till dessa finns längst bak i boken. Till varje träningstips finns en länk till Habituds hemsida. När man klickat i att man klarat en utmaning från ett träningstips, får man fördjupande information, samt en liten belöning ….ABC modellen i sin prydno….

Författarna påpekar klokt nog att förändring inte är något man åstadkommer på en dag. Deras förslag är att man fokuserar på max två principer åt gången, att gruppen gemensamt undersöker vilken princip som är mest relevant för just den egna organisationen och gärna starta med en princip där man tycker att man gör bra ifrån sig!

Sociologen James Baron ledde ett team som undersökte 200 nystartade företag i Silicon Valley omkring 1990 i USA.  Forskarna fanns tre sorters företagskulturer som de döpte till Stjärna(rekryterade topptalanger), Ingeniör (specifika färdigheter) och Dedikation (medarbetarna skulle bara sluta för att gå i pension). Vilken modell klarade sig bäst när bubblan sprack omkring 2000? Dedikationvisade sig bäst i denna föränderliga värld.

För att illustrera med ett företag. År 2016 var vinnaren av Harvard Business Reviews lista över världens bästa företagsledare L R Sörensen, han hade då varit vd för insulintillverkaren Novo Nordisk under 32 år.  Hans kommentar: 

”Ni idoliserar individer – jag leder ett team som gemensamt skapar ett av världens bäst presterande företag.” Han menade att NN skapar engagemang genom en rättvis uppdelning mellan arbete och belöning. NN rankades på plats 25 bland de 100 bästa företagen att arbeta på enligt tidningen Fortune. Novo Nordisk hade femdubblat sin vinst under hans vd-tid - för i konkurrens med annan organisation vinner den grupp som har flest altruister. 

Det har diskuterats genom åren om människan i grunden är altruistisk eller egoistisk. Senare forskning har  visat att det är just förmågan till samarbete mellan individer i en grupp som lett fram till att människan har fått många fördelar i naturen, trots sina svaga fysiska egenskaper. Darwin lär inte vara upphovsmannen till uttrycket ”survival of the fittest” (utan Herbert Spencer), i stället lär han ha sagt; ”Sympati ökar genom det naturliga urvalet; de samhällen som har flest sympatiska medlemmar blommar bäst och skapar flest avkommor …” 

Boken kan ses som ett gediget kompendium, där många forskares och författares resultat och åsikter har fogats samman i lättläst och praktiskt format - något för den jäktade ledaren, som har svårt få tiden att räcka till för fördjupningar i ämnet. M.a.o. rekommenderar jag den som ett bra underlag för grupper som tampas med utvecklingsarbete – vilket väl egentligen alla organisationer gör?

Marie Insulander

Leg. psykolog och psykoterapeut.

Recension på uppdrag av och för DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Hänvisar bl.a. till följande böcker, som tidigare recenserats i DiabetologNytt:

 1. Hälsans mysterium av Aaron AntonovskyNatur och Kultur 1991
 2. Six Thinking Hats – run better meetings, make faster decisions, Edward de Bono, Penguin 1999
 3. Tänka, snabbt och långsamt, Volante, Daniel Kahneman Sthlm 2012