ENDODIABETES 11-13/3 2020 Uppsala

Nu har vi öppnat anmälan! 

www.endodiabetes.se

 

Boka in dig framöver på nästa års omfattande Diabetolog och Endokrinolog möte.

Mötet är öppet för anmälan.

Föreningarna har nästa år ett gemensamt möte. Vid mötet finns även BLF:s barnläkares delförening för endokrinologi & diabetes och SES, Svenska nätverket för Endokrinsjuksköterskor

Mötet vänder sig till endokrinologer, diabetologer, allmänläkare, barnläkare, läkare inom internmedicin, diabetessjuksköterskor inom såväl sjukhusvård som primärvård, endokrinsjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, AT- och ST-läkare - och alla som är intresserade av och behandlar personer med diabetes och andra endokrina sjukdomar.

Mötet hålls i Uppsala Universitetshus som ligger mitt i Uppsala precis bredvid Domkyrkan, Carolina Rediviva, och Gustavianum.

 

Besök gärna hemsidan. Här finns mer information om mötet,

ett preliminärt program

https://www.endodiabetes.se/preliminart-program/

praktisk information, inbjudna internationella och nationella föreläsareoch en hel del annat.

Anmälan och information hittar du på www.endodiabetes.se  

 

Varmt välkommen!

Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt