Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Microbial modulation of metabolic diseases

 

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Epidemiological aspects of cardiovasculoar morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of cardiovascular risk factors

 

30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.

Blommor och diplom överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 13-15/3.

Högtidsföreläsning skedde då också av Antonio Molinaro och Aidin Rawshani

 

SFD:s vetenskapliga sekreterare har sökt i Nationell Biblioteksdatabas efter 2018 års avhandlingar med diabetesanknytning och därefter var och en gått igenom dessa och valt ut vars tre förslag till Årets kliniska respektive Årets Prekliniska avhandling i diabetes.

Samstämmigheten var hög när vetenskapliga sekreterarna presenterade en huvudkandidat och en reservkandidat till varje pris inför SFD:s styrelse som därefter fattade beslutat

 

För Svensk Förening för Diabetologi SFD

Magnus Löndahl vetenskaplig sekreterare 

Erik Schwartz biträdande vetenskaplig sekreterare 

David Nathanson, ordförande 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt