Skriv ut
Kategori: Nyheter

Svensk Förening för Diabetologi har liksom Nationella Diabetes Teamet samverkat med Equalis för förbättrade glukosdokument

Nu är de reviderade glukosdokumenten publicerade på Equalis webbplats. Ni hittar dem här:

https://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/projekt/

Välj filer under Aktuella projekt

 

Projekt

Kvalitetshöjande projekt

Aktuella projekt
Upphandling av plasmaglukossystem för egenmätning        
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 1377