Skriv ut
Kategori: Nyheter

 

Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många idag står utan sjukpenning.

Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget. Den förändringen välkomnar Reumatikerförbundet, som hoppas att färre personer med kroniska och reumatiska sjukdomar i framtiden kommer att förlora sin sjukpenning.

- Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många med reumatiska sjukdomar idag står utan sjukpenning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Förra året visade en rapport gjord av Inspektionen för socialförsäkringen, IVO, att andelen patienter med sjukdomar i rörelseorganen som fått sjukpenningen indragen ökat från knappt 2 procent till nära 18 procent. Kurvan hade inte ökat så brant för någon annan diagnosgrupp.

-Att regeringen tar bort målet måste ses som ett steg i rätt riktning, ett steg närmare den trygghet som personer med reumatiska sjukdomar förväntar sig, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Ur pressrelease från Reumatikerförbundet idag

Regerings regeleringsbrev till Försäkringskassan jan 2019

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19779&fbclid=IwAR0kc0MGBD7VyUWzuseFauMN_tBbhRwdlhFLYPw9UkzX4JCF5EwIyer5P5I

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 1695