Skriv ut
Kategori: Nyheter
Svensk Förening för Diabetologi välkomnar både äldre etablerade och yngre lovande forskare från hela Sverige att ansöka om forskningsstipendier.
 
Två stipendier utlyses för att stimulera forskning inom området typ 2-diabetes. De av AstraZeneca instiftade stipendiesummorna motsvarar 50 000 kr vardera.

Stipendierna är tillgängliga för alla läkare som forskar inom området. Etikansökan ska vara inskickad eller planerad. För mottagare av stipendiet är det obligatoriskt att närvara vid prisceremonin under SFDs möte i Stockholm 13-15 mars 2019.
 
Stipendiater förväntas presentera en vetenskapligrapport och en ekonomisk redovisning till AstraZeneca senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Vänligen skicka din ansökan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
senast 1 mars 2019.

Bedömning av ansökningar sker av en oberoende vetenskaplig kommitté
utsedd av Svensk Förening för Diabetologi och under ledning av vetenskaplig sekreterare SFD.

Kontaktperson AstraZeneca: Peter Hjorth, Medical Advisor Tel: 073 071 52 79, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lycka till med din ansökan!

ANSÖKNINGSDAG
1 MARS 2019
Bifoga följande:
• CV.
• Resursintyg.
• Projektplan som beskriver bakgrund, målsättning, syfte, metod, vetenskapligt värde
i förhållande till befintliga data, tidsplan och hur projektet kommer att ut- värderas, max fem A4 sidor.
• Kostnadskalkyl.
• Uppgifter om andra anslag och ansökningar som berör projektet.
 
Magnus Löndahl
Vetenskaplig sekreterare
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Träffar: 1402