Skriv ut
Kategori: Nyheter

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

https://www.ndr.nu/#/forskning

 

Fram till följande nedan

Se dem i detalj genom att klicka på 

https://www.ndr.nu/#/forskning

 

"NDRs mål är bättre diabetesvård 

Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar många. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att en god multifaktoriell diabetesvård kan fördröja och förhindra diabeteskomplikationer. NDR är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården av vuxna. När det gäller barn och ungdom upp till arton år sker registreringen till SWEDIABKIDS.

Nationella Diabetesregistret skapades 1996 av Svensk Förening för Diabetologi som ett svar på S:t Vincentdeklarationen, vars syfte var att påverka Europas länder att minska sjuklighet till följd av diabetes. NDR bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården och utformades för att kunna jämföra i vilken mån diabetesmottagningar följer riktlinjerna samt visa medelvärden för olika medicinska mått."

Läs mer om NDR på

https://www.ndr.nu/#/om-ndr

och på 

www.ndr.nu

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 744