Ett nytt nr av DiabetologNytt ligger nu preprint ute på www.
 
Uppe till vänster på www.dagensdiabetes.se eller
klicka direkt på nedan länk för att läsa pdf utan lösenord
Det kan ta 30-40 sek ifall den digitala uppkopplingen i mobil etc är långsam - vänta så kommer tidningen
 
Om 10 dagar skickas tidningen ut med posten till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi 
 

DIABETOLOGNYTT

Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2019 Årgång 31 Nr 1 – 2 Vinternumret

Innehållsföretckning

Ordföranden har ordet 2

Redaktörspalten 4

NDR-nytt 5

Nya diabetes riktlinjer från EASD ADA 2018 – vad betyder dessa? 6

Patienter med typ 2 diabetes kan leva hela livet utan att dö i förtid 9

Kontinuerlig glukosmätning får högre prioritet från SoS 11

GrönBok om kost hos vuxna med diabetes 12

Uppdaterade ADA EASD riktlinjer för T2DM hyperglykemi 13

”Stärka mina patienter mentalt och ge dem kraft” 15

Omgivningsfaktorer för utveckling av autoimmun (typ 1)-diabetes och celiaki hos barn 18

Rapporter EASD 22

Sett & Hört 37

Bokrecension 87

Program för Diabetologiskt vårmöte 89

Res med SFD 92

Kongress- och möteskalender 96

 

God läsning

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt