Statens ersättning till regionerna för läkemedelsförmånen samt hepatit C-läkemedel och andra läkemedelsrelaterade kostnader blir 29 680 miljoner kronor i år.

• Ersättningen för läkemedelsförmånen blir 27 032 miljoner kronor, vilket är en ökning på 7,6 procent från i fjol då ersättningen för läkemedelsförmånen var 25 125 miljoner kronor.Det är resultatet av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

• Den totala ersättningen ökar i år med 6,8 procent från fjolårets 27 789 miljoner kronor.Ersättningen i år blir:* Läkemedelsförmånerna: 27 032 miljoner kronor* Hepatit C: 1 028 miljoner kronor.*

• Övrigt: 1 620 miljoner kronor. Här ingår vissa läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården samt visst bidrag för dostjänsten med mera.

Det framgår av SKL:s nyhetsbrev Ekonominytt

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt