J. W. Runebergs pris till Leif Groop

J.W.Runebergs pris år 2019 tilldelas professor Leif Groop för hans banbrytande forskning i diabetes. Priset delas ut av Finska Läkaresällskapet för framgångsrik vetenskaplig verksamhet inom medicin.

 

Leif Groop

Leif Groop fick sin läkarutbildning i Bern, och återvände därefter till Österbotten i Finland, där han tjänstgjorde som hälsocentralsläkare i Närpes. lntresset för diabetes väcktes tidigt. Studievistelse vid vårdcentralen i Dalby, Sverige, där Sveriges första diabetessjuksköterska fanns sedan några år. Han var pionjär inom behandlingen, bl.a. genom att inrätta den första diabetesskötersketjänsten i Finland. Han fick sin inremedicinska specialistutbildning vid tredje inremedicinska kliniken vid Helsingfors universitetssjukhus och disputerade 1982 vid Helsingfors universitet.

Redan 1990 påbörjade han den s.k. Botnia-studien med syfte att utreda ärftlighetsfaktorer för diabetes. Letandet efter diabetesgener med bättre molekylärgenetiska metoder blev möjligt
under en forskningsvistelse i Boston 1991-1992.

År 1993 blev Leif Groop rekryterad till Lunds universitet som professor i Malmö. Där byggde han upp en spetsforskningsenhet i diabetes. Verksamheten expanderade och blev Lunds universitets Diabetescenter (Lund University Diabetes Center) och bildade tillsammans med Uppsala universitet ett nationellt forskningsnätverk for diabetesforskare i Sverige (EXIODIAB, Excellence Of Diabetes Research In Sweden). Under alla sina arbetsår i Sverige har professor Groop fortsatt med Botnia-studien som haft en stor betydelse for diabetesforskningen i Finland.

Leif Groop har publicerat över 760 vetenskapliga artiklar.
Priset delas ut den 25 januari i Helsingborg under Finska Läkaresällskapets årsmöte.

Fakta J.W. Runebergs pris

Finska Läkaresällskapet utdelar vartannat år J.W. Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) for framgångsrik vetenskaplig verksamhet. Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till detta pris ar 1902.

Källa: Pressmeddelande från Finska Läkaresällskapet

Priset är J.W. Runebergs pris på 25 000 Euro delas ut Finska läkaresällskapet. Johan Wilhelm Runeberg (1843-1918) var nationalskalden Johan Ludvig Runebergs tredje son och han var läkare och professor i klinisk medicin. År 1902 donerade han grundbeloppet till en prisfond, som skulle belöna framgångsrik vetenskaplig verksamhet.
 

Senaste publicerad forskning 2019

Precision medicine in Type 2 Diabetes

Rashmi B Prasad & Leif Groop, 2019, I : Journal of Internal Medicine. 285, 1, s. 40-48

Tidskriftsbidrag › Översiktsartikel

Serum kidney injury molecule 1 and β2-microglobulin perform as well as larger biomarker panels for prediction of rapid decline in renal function in type 2 diabetes

SUMMIT Investigators, Colombo, M., Looker, H. C., Farran, B., Hess, S., Leif Groop, Palmer, C. N. A., Brosnan, M. J., Dalton, R. N., Wong, M., Turner, C., Emma Ahlqvist, Dunger, D., Agakov, F., Durrington, P., Livingstone, S., Betteridge, J., McKeigue, P. M. & Colhoun, H. M., 2019, I : Diabetologia. 62, 1, s. 156-168

Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt