”Det är nu hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot influensa.”

– Folkhälsomyndigheten

Varje år kommer influensaviruset till Sverige och vanligaste tiden att smittas är under vintersäsongen. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer spridningen av årets influensa att nå sin topp i februari.

Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av ett virus. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber, allmän muskelvärk, huvudvärk och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter är det vanligt med en tilltagande torrhosta och hos små barn kan tonsillerna svullna och orsaka halsont. Kräkningar och diarré förekommer också, men är vanligare hos barn än hos vuxna.

Borde du vaccinera dig?
Personer tillhörande en eller flera utav riskgrupperna (se inforuta) löper ökad risk att bli allvarligt sjuka om de skulle drabbas och bör därför årligen vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
 
Om du inte tillhör någon riskgrupp anses det inte nödvändigt att vaccineras, men skulle du ändå vilja vaccinera dig så bekostar du vaccinationen själv.
 
Eftersom det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet är det nu hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot influensa.

Om du inte tillhör någon riskgrupp blir influensan i sig sällan allvarlig och då räcker det oftast med vila och egenvård. Det finns dock risk att drabbas av vissa följdsjukdomar som kräver läkarvård.
 
Du bör kontakta läkare om du efter en veckas sjukdom fortfarande har feber eller upplever andra svåra symptom till följd av influensan. Andra tillfällen då du bör söka vård är om du inte kan äta eller dricka, har upphävd urinproduktion, eller om ditt allmäntillstånd är kraftigt nedsatt.

Till riskgrupperna räknas du som:

  • är 65 år eller äldre 
  • är gravid efter graviditetsvecka 16 
  • har en kronisk hjärtsjukdom 
  • har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma 
  • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
  • har kronisk lever- eller njursvikt 
  • är mycket kraftigt överviktig 
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen 
  • har flerfunktionshinder.
 
Se smittskyddsläkare SLL Per Follins Influensa-powerpoint från Influensadagen 2018 10 02
 
Se mer ännu mer från Influensadagen, säsongsammanfattning, i vårdkedjan, vaccin, pandemi, diagnostik, nyheter och FOU, Spanska Sjukan 100 år med 50-100 miöjpner dödsfall
 
• Andel vaccinerade riskgrupps-individer med diabetes är endast 6%.
• Vid sjukhus Sthlms landsting sjukhusvårdades 2017/18 2710 indivbider, varav 707 under 65 och 2003 över 65 år
 
Se Folkhälsoinstitutets speciella www kring aktuellt influensaläge inkl mer kring influensa
 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt