Skriv ut
Kategori: Nyheter
Press release från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) till TT
Prognosen för det samlade resultatet 2018 är 1,8 miljarder kronor plus men det väntas falla nästa år, vilket kräver åtstramningar och skattehöjningar.
 
Sju regioner går mot underskott
Avmattningen i den svenska konjunkturen har börjat, samtidigt som utmaningarna växer i rask takt för välfärden. Sju regioner kommer att redovisa underskott i år.
 
För att behålla dagens nivå i välfärden och med samma personaltäthet behövs ytterligare 43 miljarder kronor till 2022, enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, beräkningar.
 
– Det är en stor utmaning att kunna klara alla de åtaganden som vi ser framöver, och framför allt handlar det om bristen på medarbetare, säger Lena Micko (S), SKL:s ordförande, till TT.
 
SKL skriver i sin nya ekonomirapport att de 43 miljarderna kan tas in via effektiviseringar eller ökade resurser. Statsbidragen är oförändrade om inga nya tillförs, och de som finns saknar koppling till pris- och löneökningar. Dessutom har bidragen allt mer kopplats till krav på specifika åtgärder vilket minskar chansen till effektiviseringar, samtidigt som staten inte kompenserar kommunsektorn fullt ut för ökade åtaganden, enligt SKL.
 
Inom landstingen och regionerna är det redan inför nästa år mer kärvt. Medelskattesatsen kommer att höjas med cirka 11 öre. Mellan 2017 och 2018 kommer resultatet att försämras i 16 landsting/regioner. 5 landsting/regioner hade underskott i fjol, medan det blir 7 i år.
 
– Det är tuffare och mer allvarligt i landstingen än vad det är i kommunerna, säger Lena Micko.
 
Som medicinsk tidning berättat höjer Skåne, Blekinge och Region Jönköpings län skattesatsen nästa år
 
Därmed ökar landets medelskattesats med 9 öre – den största ökningen sedan 2014. Dessutom ger skatteväxlingar för kollektivtrafiken i Blekinge, Värmland och Sörmland att medelskattesatsen trycks upp med ytterligare 2 öre.
 
För att behålla nödvändig kompetens behöver fler få jobb i yngre ålder och äldre medarbetare behöver också erbjudas att fortsätta jobba, enligt Lena Micko.
– Fler behöver utbildas, fler behöver snabbare komma i arbete och vi behöver också arbeta länge. Dessutom ska vi se till att ha bra villkor för det här, säger hon.
 
Enligt Lena Micko behöver i alla fall 20 miljarder av det gap som uppstår de närmaste åren täckas av staten.
 
Nyhetsinfo
 
Läs hela SKL ekonomiorapporten pdf 72 sidor
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-545-5.pdf
 
www red DiabetologNytt
Träffar: 1687