Se alla bilderna från föreläsarna
 
Presentationsbibliotek Världsdiabetesdagen 2018
Eller se enskild föreläsares bilder genom att klicka på www nedtill
 
• Nya kriterier för graviditetsdiabetes – vad innebär det?
Helena Fadl, med dr, överläkare, kvinnokliniken, Region Örebro län
 
• Ung och Diabetes- hur får man acceptans för sin sjukdom?
Anna-Lena Brorsson, med dr, specialistsjuksköterska diabetes och lektor, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Högskolan Dalarna, Falun och Anna Lindholm Olinder, med dr, specialistsjuksköterska diabetes, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.
 
• Ätstörningar och diabetes – vad ska man tänka på?
Ulf Wallin, med dr, överläkare vid Kompetenscentrum Ätstörningar i Lund.
 
• Mat vid diabetes - vad ska man egentligen äta?
Inga-Lena Andersson, dietist vid Centrum för diabetes, ordförande i Dietisternas Riksförbunds referensgrupp diabetes.
 
• Nya behandlingar vid diabetes - varför använder vi inte dem?
Mona Landin Olsson, professor, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 
• Ny teknik och appar - så kan det underlätta livet för diabetespatienten
Jarl Hellman, överläkare, ansvarig för diabetesvården, Akademiska sjukhuset i Uppsala
 
• Hur får vi snabbt och jämlikt tillgång till ny teknik i diabetesvården?
Frida Sundberg, med dr, överläkare Barndiabetesteamet, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt