NT-rådet rekommenderar
 
att om en person med typ 1 diabetes som har återkommande problem med hypo- eller hyperglykemi och som uppfyller Socialstyrelsens rekommendation för behandling med sensor augmented pump (SAP, dvs insulinpump och kontinuerlig glukosmätning), då kan man välja att använda en pump med möjlighet algoritmstyrd insulindosering istället för en pump som endast medger förinställda basaldoser.
 
Rekommendationen öppnar för användande av ett nytt redskap i arbetet med att hjälpa personer med typ 1 diabetes att nå normala glukosnivåer.
 
Rekommendationen är riktad till allla andstingen och påverkar såväl upphandling/förskrivning av hjälpmedel som diabetesteamens arbete. Men allra mest påverkas möjligheterna för personer med typ 1 diabetes att förbättra sin hälsa och livskvalitet.
 
NT-rådet rekommenderar också att användandet av detta redskap bör följas med nationella kvalitetsregister.
 
Sammanfattingsvis
Detta är ett efterlängtat besked då tekniken, under den tid den funnits tillgänglig i USA, totalt nu 140 000 patienter  med 670G, visat sig vara till god nytta för många personer med diabetes.
 
För diabetesteamen gäller det nu att hitta de personer som har störst glädje och nytta av detta nya system.
 
Tekniken kräver mycket av användaren för att fungera optimalt. Det nya systemet kräver ett mått av nyinlärning och nytänkande av både användare och diabetesteam. Introducerandet av denna typ av system i den svenska sjukvården är ett viktigt steg framåt.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt