Uppdaterade kapitel 2018
Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:
Diabetes mellitus med 58 refrenser de flesta klickbara med pdf utan lösenord
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
____
 
Se också
Från Nyhetsbrev Läkemedelsmarknaden idag på www
 
Palmetun Ekbäck:
Stor skada lägga ned Läkemedelsboken
 
En nedläggning av Läkemedelsboken skulle orsaka stor skada vad gäller tillgång till nätbaserad och uppdaterad medicinsk läkemedelsrelaterad evidens. Nedläggningen skulle få konsekvenser för utbildning och ytterst för patientsäkerheten.
 
Det skriver Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för Sveriges läkemedelskommittéer, Lok, till Catarina Andersson Forsman, generaldirektör för Läkemedelsverket. Brevet skrevs med anledning av att Läkemedelsverket beslutat att sluta producera Läkemedelsboken. Läkemedelsboken finns numera endast i digital form, men kallas fortfarande bok. Läkemedelsverket övertog ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB i samband med omregleringen av apoteksmarknaden år 2009.
 
Maria Palmetun Ekbäck begärde i brevet, som inkom till Läkemedelsverket den 29 oktober, ett möte med generaldirektören. Läkemedelsverket bekräftade i ett mejl till Maria Palmetun Ekbäck att ett möte hölls den 31 oktober med Inge Eriksson, ordförande i Läkemedelskommittén i Västmanland, och att frågan ”bereds vidare”.
 
Läkemedelsboken är den enda sammanhållna, producentoberoende och svenskspråkiga informationstjänsten i breda medicinska frågor.
 
Boken är Läkemedelsverkets starkaste varumärke och kontaktyta gentemot vården, skriver Maria Palmetun Ekbäck i brevet.
 
Hon påminner om att cirka 50 procent av de nyutbildade läkare som tjänstgör i Sverige har fått sin utbildning utomlands. För dessa utgör Läkemedelsboken en aktuell, evidensbaserad utbildning om läkemedelsbehandling i en svensk kontext.
 
Läkemedelsboken har cirka 300 000 sökningar per månad, skriver hon.
 
 
Därför prioriterar Läkemedelsverket inte Läkemedelsboken
Läkemedelsverkets ledning beslutade i mitten av oktober att lägga ned Läkemedelsboken. Ett av skälen är att det kostar Läkemedelsverket 3 miljoner kronor om året att producera boken. Dessutom skulle Läkemedelsverket ha behövt investera mellan 5–6 miljoner kronor i digitala verktyg för att kunna driva Läkemedelsboken vidare.
 
Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Beslutet om nedläggning har ifrågasatts av flera, bland andra, Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för Sveriges Läkemedelskommittéer, se notisen här ovan, Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen Nepi, i nyhetssajten Läkemedelsvärlden, samt företrädare för flera läkarföreningar, rapporterar Dagens Medicin.
 
– Läkemedelsverket behöver effektivisera verksamheten och fokusera arbetet med producentobunden information på färre kanaler och produkter. Läkemedelsboken har ett innehåll som vi inte själva producerar och är närmast att betrakta som en lärobok. Vi har därför gjort bedömningen att detta format inte är det viktigaste för oss att prioritera.
 
Det säger Maja Marklund, direktör för verksamhetsområde användning på Läkemedelsverket, till Läkemedelsmarknaden.
 
Enligt Maja Marklund förbereder myndigheten för att någon annan ska kunna ta över och producera boken.
– Vi arbetar för närvarande med en avvecklingsplan för Läkemedelsboken, som också bland annat innefattar att tydliggöra ägarskap för den majoritet av kapitel som har externa författare.
 
De kapitel som innehåller information från Läkemedelsverket, till exempel om regelverket på läkemedelsområdet, kommer att göras lättillgängliga via myndighetens nya webbplats som den hoppas kunna sjösätta under 2019.
 
Vilka reaktioner har ni fått efter beslutet?
– Läkemedelsboken är en av många omtyckt produkt, och vi har fått en hel del kommentarer och synpunkter på vårt vägval. Synpunkterna gäller främst att man anser att Läkemedelsverket har felbedömt behovet av Läkemedelsboken, samt att vi agerar för hastigt, säger Maja Marklund.
 
Det formella beslutet tas av Läkemedelsverkets styrelse på mötet den 17 december då budgeten för 2019 står på agendan.
 
Läkemedelsboken blev i år helt digital.