Diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för personal inom vården som kommer i kontakt med patienter med diabetes. 
 
Ansvarig för innehållet i diabeteshandboken.se är Peter Fors, överläkare på medicinkliniken och ansvarig för diabetesmottagningen på Alingsås lasarett. Peter är specialist både i allmänmedicin och i allmän invärtesmedicin. Sedan januari 2018 är Peter också ordförande för Terapigrupp diabetes Västra Götaland.
 
Diabeteshandboken utgår från Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer, lokala vårdprogram och aktuella konsensusdokument. Sidan stöds av DiabetologNytt, Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
 
Hemsidan generar inga inkomster, saknar reklamfinansiering och är ekonomiskt oberoende.
 
De PM som finns presenterade i diabeteshandboken används företrädesvis lokalt på Alingsås lasarett och i vårt närområde men kan naturligtvis inspireras av andra vårdgivare i Sverige.
 
På framsidan www.diabeteshandboken.se finns färska klickbara Nyheter i mitten av sidan. Uppe till vänster finns på första sidan finns HbA1c-konverterare, webb-utbildning. 19 användbara länkar underlättar att navigera vidare i frågor kring diabetes. Upptill på framsidan finns "Prislista" med uppdaterade priser på alla förekommande diabetesläkemedel inklusive insuliner.
 
Överst kan också "Vårdprogram" väljas med de klickbara www till Läkemedelsverkets typ 2 riktlinjer som kom för ett år sedan och även 30-tal andra från olika landsting men även från Barnläkarföreningen och Socialstyrelsens nationella riktlinjker för diabetes och deras kostråd vid diabetes
 
Upptill finns också klickbart "Innehåll" som täcker in diabetes A-Ö, omfattande både på bredd och djup. Här finns då 38 olika användbara kapitel, exempelvis 1. Klassifikation, 3. diabetesscreening, 7. val av diabetesbehandling, 13. medicintekniska hjälpmedel vid diabetes, 16. checklista vid återbesök, vad göra vid diabetes-årsbesök, 19. Ramadan, 20. Utlandsresa,  23. insulinpump med krångel, 25. Narkos och kirurgi, etc
 
Sammanfattningsvis
mycket praktisk och användbar digital diabeteshandbok vid mötet med patient på vårdcentral eller diabetesmottagning. Allt material finns dessutom att ladda ner i utskriftsvänligt format som pdf, klickbart överst på respektive sida.
______
 
har vuxit fram under senaste året och på hemsidan står bland annat följande varu-deklaration;
 
diabetes.nu är en resurs för dig som har diabetes, är överviktig eller på annat sätt är intresserad av det som diskuteras här. Diabetes.se är oberoende och drivs helt ideellt utan annonser. Syftet är att ge dig en resurs som ökar förståelse och därmed förutsättningarna för att hantera sjukdomen. Hela innehållet är kostnadsfritt och anses vara i möjligaste mån evidensbaserat. Den drivs av läkare och forskare vid Göteborgs Universitet, Aidin Rawshani och Araz Rawshani, båda är disputerade. Från hemsidan kan också nyhetsbrev beställas.
 
På ett populärvetenskapligt sätt diskuteras bland annat "din risk för T2DM", "lär dig allt om typ 2 diabetes". Under "Nyheter" finns senaste nytt om diabetes utifrån vetenskapliga avhandlingar och artiklar, flera av dessa kommer ifrån NDR. Under "Komplikationer" finns en bred genomgång av ämnet inklusive hänvisning till värdefulla nya data från senaste årens artiklar och studier. 
 
Författarna har på ett imponerande sätt illustrerat sin text med fina färgbilder och illustrativa tabeller. Ibland är texten något sparsam i vissa ämnen, men ambition verkar finnas att utveckla hemsidan successivt
 
Sammanfattningsvis
populärveternskaplig digital text för i första hand den individ som har diabetes och vill veta mer. Den är värd att besöka även för diabetes-profession.
 
Ovan text om diabeteshandboken.se och diabetes.nu kommer från
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt