Postkonferens diabetes ADA EASD 181026  - höjdpunkter från EASD 2-5/10 och ADA 22-26/6 

Se alla föreläsares bilder

Eller gå in på varje föreläsare och se vederbörandes bilder. Clicka rubrikerna

Typ 1- diabetes- nya insikter
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Moderator för mötet


Diabetes och hjärt-kärlsäkerhet
Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund


Ny klassifikation av diabetes- vad är det som gäller?
Mona Landin Olsson, professor, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund


Teknik och diabetes
Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund


Behandling av typ 2-diabetes-ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv.
Margareta Hellgren, med dr, allmänläkare, Närhälsan Södra Ryd, Skövde


Nya diabetesläkemedel- en uppdatering
Michael Alvarsson, docent, överläkare, patientflödeschef endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt