Regulatoriskt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Novo Nordisk diabetesläkemedel Ozempic (semaglutid) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med i dag, enligt ett pressmeddelande från bolaget
 
Enligt TLV:s webbplats subventioneras läkemedlet endast för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.
 
Ozempic är en ny GLP-1-analog för patienter med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes. Läkemedlet administreras en gång per vecka via en injektion.
 
Ozempic har visat signifikant överlägsen sänkning av halten HbA1c i blodet gentemot jämförande behandlingar. Läkemedlet har också visat dokumenterade signifikanta kardiovaskulära fördelar, skriver Novo Nordisk i pressmeddelandet.
 
Från Nyhetsbrev Läkemedelsmarknaden
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt