Barndiabetesfonden
2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare utsedda
 
2018 års Johnny Ludvigsson- pristagare är Jannet Svensson, Köpenhamn) och Joey Lau Börjesson, Uppsala 
 
Barndiabetesfondens har även i år det stora nöjet att kungöra utdelandet av stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser. Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går till en dansk forskare, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas en forskare vid Uppsala universitet.
 
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250.000 SEK för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas i år den danska forskaren Jannet Svensson, MD, PhD, lektor vid Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev og Gentofte.
 
I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat Jannets starka forskningsprofil, särskilt vad gäller typ 1 diabetes epidemiologi, och hennes roll som förespråkare för tonåringar som lever med typ 1 diabetes.
 
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige går i år till Joey Lau Börjesson, PhD, forskare vid Uppsala universitet. Hon tilldelas priset på 50.000 SEK för sin forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.
 
Priskommitténs motiveringar lyder:
För Jannet Svensson
"Jannet Svensson har arbetat kliniskt och forskningsmässigt på ett föredömligt vis med det övergripande målet att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med typ 1 diabetes. Hon har varit drivande att bygga upp ett nordiskt nätverk för diabetesregister (NordicDiabKids) sedan hon i många år varit ansvarig för det danska barndiabetesregistret.
 
Jannet har representerat Danmark i Eurodiab och initierat medlemskap för sitt center i Sweet där hon också är medlem inom den vetenskapliga kommittén.
 
Jannet har en stark forskningsprofil och är vetenskapligt mycket kvalificerad med ett stort antal publikationer i välrenommerade tidskrifter.
 
Jannet är också en mycket aktiv handledare och entusiasmerar både medicine kandidater och doktorander till fortsatt arbete inom området.
 
Tonåringar med diabetes har i Jannet fått en tydlig förespråkare som på ett mycket aktivt sätt arbetat fram nya verktyg och pedagogiska modeller för att stötta de ungas förmåga till bättre egenvård.
 
Sammanfattnings har Jannet Svensson visat en imponerande kreativitet och produktivitet både inom klinik och forskning och har av en enig kommitté ansetts vara en värdig mottagare av Barndiabetesfondens Nordiska Johnny Ludvigsson-pris 2018."
 
För Joey Lau Börjesson
"Joey Lau Börjesson tilldelas priset för att genom avancerade experimentella studier skapat en ökad förståelse kring hur transplanterade insulinproducerade celler förändras av sin nya miljö i olika implantationsorgan och hur överlevnaden och funktionen av de transplanterade cellerna kan förbättras med bland annat stamcellsmodifikation. Fynden kan leda till förbättrade resultat vid klinisk ö-transplantation och ge en grund till hur stamcellsframtagna insulinproducerande celler på bästa sätt kan utvecklas som cellterapi."
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt