Behandling med GLP 1-analogen semaglutid i tablettform sänker långtidsblodsockret och leder till vikttapp vid typ 2-diabetes, enligt en ny randomiserad studie, skriver Maria Gustavsson www.dagennsmedicin.se
 
– Resultaten är lovande. Det är rätt imponerande att en peptid som ges peroralt inte förstörs i mag-tarmkanalen utan kan tas upp av kroppen och ge effekt, säger Mikael Rydén som är professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
 
I dag är semaglutid (Ozempic) godkänd som injektionsbehandling vid typ 2-diabetes, och nu utvärderas alltså samma substans i tablettform. Det är den första perorala läkemedelskandidaten för klassen GLP 1-analoger.
 
I studien deltog fler än 700 patienter som inte stod på någon annan behandling. De lottades till en av tre doser av läkemedlet eller placebo. Deltagarnas långtidsblodsocker, HbA1c, låg i snitt på 64 mmol/mol.
Efter 26 veckor hade talettbehandlingen lett till en klinisk betydelsefull sänkning av HbA1c. Det gällde för alla tre doser.
 
Kraftigast sänkning sågs för den högsta läkemedelsdosen, där HbA1c gick ned till cirka 46 mmol/mol i snitt. Samma grupp tappade också 4,3 kilo i median vid studiens slut.
– Det är en klinisk effekt, men den är inte alls lika bra som för semaglutid i injektionsform. Framöver skulle jag vilja veta hur dessa tabletter står sig mot andra läkemedel, säger Mikael Rydén.
 
För spruträdda personer kan peroral medicinering vara ett sätt att förbättra följsamheten till behandling, påpekar han. Men det finns även fördelar med injektioner.
– Med sprutor vet man säkert att patienten får i sig hela dosen. Med tabletter måste personen följa vad som ordineras och ibland är det lite si och så med den saken.
 
I studien var andelen allvarliga biverkningar liknande mellan de som fått aktiv behandling eller placebo. Den vanligaste biverkan med semaglutid var illamående och det sågs främst bland deltagarna på högsta dosen.
Patienterna fick träna och ändra sin kost men stod alltså inte på någon annan läkemedelsbehandling. Semaglutid gavs i doserna 3, 7 och 14 mg. En tablett togs dagligen.
 
Den randomiserade studien var dubbelblind. Deltagarna var i snitt 55 år gamla och 49 procent var kvinnor. Patienterna hade haft sin diabetes i nästan fyra år i snitt. Studien har sponsrats av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.
 
Pioneer är en samling fas 3-studier för semaglutid i tablettform och totalt sett deltar nästan 9 000 patienter med typ 2- diabetes. Alla studier förväntas bli färdiga under detta år.
 
Läs mer i abstract:
Martin Haluzik med flera. Effect and safety of oral semaglutide monotherapy in type 2 diabetes: PIONEER 1 trial.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt