Det verkar som att kylen hemma har temperaturväxlingar som inte passar för att förvara insulin, enligt ny tysk forskning, skrivetr Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se
 
Läkemedel som injiceras är känsliga för både kyla och värme. Om insulin placeras i kylskåpet bör temperaturen ligga mellan 2 till 8 grader Celsius för att kvaliteten inte ska försämras. För en insulinpenna som exempelvis bärs med i en väska ska temperaturen ligga mellan 2 till 30 grader Celsius.
 
Nu har tyska forskare undersökt om vanliga förvaringssätt för läkemedlet når upp till dessa rekommendationer.
I studien ingick data för fler än 300 diabetespatienter som bodde i Europa och USA. Forskarna placerade ut sensorer i kylskåpet alldeles intill insulinet.
 
Sensorer placerades även ut i väskor eller liknande där läkemedelspennor eller injektionsflaskor låg. Temperaturen registrerades automatiskt var tredje minut, och data samlades under 49 dagar i snitt.
 
79 procent av sensorerna uppmätte avvikelser från rekommenderade temperaturintervall. Det skedde ungefär 11 procent av tiden för insulin som förvarades i kylen, vilket motsvarar 2 timmar och 43 minuter om dagen. Bilden såg bättre ut när läkemedlet burits med av patienten, där avvikelser skedde under cirka åtta minuter om dagen.
17 procent av sensorerna uppmätte temperaturer under 0 grader Celsius, där alltså insulinet hade fryst.
 
Läkaren och forskaren Katarina Braune, verksam vid Charité - Universitaetsmedizin Berlin, presenterade fynden under EASD-kongressen.
– Resultaten förvånade mig. Jag trodde att insulinet främst låg i riskzonen när patienten var på språng och hade med sig läkemedlet. Fast bilden blev ju den motsatta i vår studie, säger hon till Dagens Medicin.
Hon tror att många diabetespatienter förvarar sitt insulin i en felaktig miljö utan att veta om det. Katarina Braune tycker att man alltid ska ha en termometer tillsammans med läkemedlet i kylskåpet.
 
– Även små och gradvisa försämringar av insulinet kan ha betydelse. Optimal dosering är a och o för att få bästa effekt med sin behandling, säger hon.

Framöver vill forskarna undersöka om och hur insulinets kvalitet kan påverkas av temperaturväxlingarna som sker i kylskåp.
 
Uppemot 480 mätningar av temperaturen skedde dagligen per sensor. Resultaten baseras på analyser av 400 sensorer. Studien pågick mellan 2016 och 2018.
 
Läs mer här:
Katarina Braune med flera. Storage Conditions of Insulin in Domestic Refrigerators and when Carried by Patients: Insulin is Often Stored Outside the Recommended Temperature Range.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt