Peter Spégel, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum, får årets Medeonstipendium på 50 000 kronor. Priset delas ut under Världsdiabetesdagen i Skåne på Malmö Live den 10 november
 
Läs mer: Han studerar ämnesomsättningens molekylära pussel
 
Motiveringen lyder:
”Peter Spégels forskning har frambringat grundläggande kunskap om insöndring av insulin och det viktiga tarmhormonet GLP-1. Han är en mycket skicklig metabol forskare som undersöker hur födoämnen omsätts inuti celler, men också i kroppen som helhet. Genom kliniska studier har han kunnat visa skillnader mellan olika varianter av typ 2-diabetes. Peters forskning lägger grunden för skräddarsydd behandling av diabetes, anpassad till individen. I framtiden kommer Peter fokusera på att identifiera metabola ämnen som skyddar mot uppkomst av komplikationer till diabetes, något som är av stor samhällsekonomisk betydelse, men framför allt minskar det mänskliga lidandet.”

Priset delas ut av Medeon i samverkan med SEB.
 
 
Dagen arrangeras av Medeon i samverkan med Lunds universitets Diabetescentrum, Diabetesföreningen i Skåne län och Diabetes Samverkan Sverige, DSS.
Hela programmet finns på: https://vddskane.com
 
Fakta /Medeon
Medeon Science Park & Inkubator är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där större delen av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt