TLV har publicerat den hälsoekonomiska utvärderingen av insulinpump MiniMed 670G, den första hybridpumpen En pump, som kan öka mängden insulin vid höga blodsocker och dessutom minska-stänga av insulintillföreln vid låga blodsocker.
 
Nästa steg är NT-rådets rekommendation till SKL och landstingen. Enligt uppgift på Almedalsveckan tar denna process numera 1-3 månader
 
TLVs rapport i sammanfattning
 
 
TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner som utvärderar det automatläge som finns i insulinpumpen MiniMed 670G.
 
En insulinpump kan kombineras med kontinuerlig glukosmätning (CGM) som skickar blodglukosvärden till pumpen. Detta system kallas för Sensor Augumenterad Pump (SAP).
 
MiniMed 670G är en insulinpump av typen SAP med automatläge som ytterligare en funktion. Det innebär att systemet kan bli en hybrid closed loop, det vill säga att doseringen av insulin från pumpen justeras mot ett målvärde med hjälp av uppmätta blodglukosvärden från en CGM. Minimed 670G har CE-märkning från 7 års ålder.
 
TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är MiniMed 640G i kombination med en CGM. I underlaget utvärderas kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G i relation till den potentiella nyttan.
 
TLV bedömer, trots att det finns vissa osäkerheter gällande livskvalitet, att det är sannolikt att kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G står i relation till den potentiella nyttan.
 
TLV:s hälsoekonomiska utvärdering kommer att ligga till grund för en nationell rekommendation från landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, om vilka personer med diabetes som bör erbjudas behandling med MiniMed 670G.
 
Publicerad 05 oktober 2018
 
Fullständig rapport utan lösenord och som pdf 17 sidor 
Hälsoekonomisk utvärdering av MiniMed 670G
Underlag för beslut i landstingen
MiniMed 670G
Hybrid closed loop med möjlighet till algoritmstyrd insulindosering som möjliggör dosering utifrån ett bestämt målvärde för blodglukos.
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt