EASD Berlin 2018 dag 0
Igår landade jag på flygplatsen Berlin Schönefeld. Den 12 juni 2012 skulle jag och min hustru landa under öppningsdagen av den nya flygplatsen Berlin Brandenburg alldeles intill. Festligt trodde vi men snart kom besked att flygplatsen inte öppnade den dagen. Inte heller nästa dag. Eller nästa månad. Eller året efter. Den ska öppna 2020. Kanske. 400 datorterminaler har stått påslagna i sex år och är nu mogna att skrotas. Skrota också föreställningen om Tysklands effektivitet säger omvärlden till tyskarnas stora förtret. Välordnade EASD-möten har dock tyskarna varit värd för flera gånger och årets möte blir nog inget undantag. OK Messe Berlin är lite svårnavigerat men det beror mest på att det är så stort. Alla utrymmen verkar vara ett nummer större än vanligt.
Måndagen är av tradition industrins dag innan EASD officiellt öppnar på tisdagen, alltså imorgon. De största företagen har heldagssymposier med en rad kända föreläsare vilket ofta ger utmärkta översikter över forskningsläget idag men med en oundviklig slagsida åt de egna produkterna. Undertecknad kan bara följa ett symposium i taget, omöjligt alltså att ge en balanserad bild, bättre då att referera de olika områdena på ett mer neutralt sätt när de kommer upp under kongressen. Apropå neutralt ska jag bara helt neutralt meddela att den föreläsning som var annonserad som keynote lecture av ett av de stora företagen hölls av professor Gavin från Atlanta och handlade om den nya indelning av diabetes typ 2 i fem undergrupper som nyligen föreslagits i the Lancet. Han välkomnade studien och förutspådde att ökat intresse för hur heterogen gruppen personer med diabetes är leder till bättre behandling och, lika viktigt, bättre förutsättningar att göra studier.
Nog om det, imorgon börjar EASD på allvar, då återkommer jag med en längre rapport!
För Diabetolognytt i Berlin
Anders Frid