Gå in på
 
 
eller på
uppe till vänster
klickbar pdf utan lösenord
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Tekniksprång inom diabetes och ögon Barndiabetesvården måste prioriteras Referat European Patient Forum Fotundersökning vi diabetes ”Diabetesspråk” - bättre kommunikation Dykning och diabetes 2018
Sett och hört
Recension böcker
Program för Diabetologiskt vårmöte
Information kring stipendier och priser
Res med SFD
Kongresskalender
 
Och mycket mer. God läsning!
 
Tidningen skickas ut med posten om en vecka till medlemmar i SFd och prenumeranter
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt