Press release
UTMÄRKELSER.
 
Som ett led i sitt 200-års jubileum väljer Göteborgs Läkaresällskap att uppmärksamma två framstående kliniska forskare med varsitt personligt jubileumspris. Kirurgen Eva Haglind får priset för etablerade forskare  och diabetesläkaren Marcus Lind får priset för yngre forskare. Priserna delas ut under läkaresällskapets jubileumssymposium den 6 november.
 
Marcus Lind får Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris till yngre forskare ”för sina omfattande och internationellt uppmärksammade epidemiologiska och kliniska studier rörande diabetes och risken för utveckling av komplikationer vid denna sjukdom”. De får priserna, som ger dem 50 000 kronor vardera, efter att ha nominerats inom Sahlgrenska akademin och bedömts av externa experter.
 
Uppmärksammade studier om diabetes
Marcus Lind är överläkare i NU-sjukvården, och docent i diabetologi vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin. Han har på egen hand byggt upp en forskningsmiljö i Uddevalla utanför det stora universitetssjukhuset, där hans grupp driver både randomiserade kliniska prövningar och epidemiologiska studier, i samarbete med flera europeiska och amerikanska universitet.
 
Nyckelstudier om diabetes
En av hans studier som väckte stor nationell och internationell uppmärksamhet, handlade om effekten av kontinuerlig blodsockermätning med CGM vid diabetes typ 1. I andra studier har Marcus Lind undersökt vilka riskfaktorer som är av betydelse för diabeteskomplikationer och hur prognosen utvecklas över tid. Enligt prismotiveringen kan man tack vare dessa studier se var resurser behöver användas i störst utsträckning.
Han har också genomfört nyckelstudier inom diabetes typ 2, bland annat med så kallade GLP-1-analoger, som har haft stor betydelse för att förbättra behandlingen av svårbehandlad diabetes typ 2. Hans resultat har ofta publicerats i högt rankade kliniska tidskrifter.
 
200 år sedan första mötet
Marcus Lind kommer att ta emot sina priser under Göteborgs Läkaresällskaps jubileumssymposium den 6 november.
 
Denna dag för 200 år sedan, den 6 november 1818, hade Göteborgs Läkaresällskap sitt första möte.
 
Jubileumssymposiet äger rum i Sahlgrens aula, Sahlgrenska sjukhuset, tisdagen den 6 november 2018.
 
Symposiet kommer vara öppet för alla intresserade, och pågå hela eftermiddagen mellan 13:00-17:00. Föreläsare är Mats Brännström, Ann-Marie Svennerholm, Peter Thomsen, Ann Hellström och Annika Rosengren.
 
Här kan du se programmet: 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetyologNytt