Press-info
 
Professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare 1 000 000 danska kronor i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska studier inom ett diabetesprojekt.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från företaget Follicum, som äger rätten till de resultat som genereras i samband med användandet av företagets peptider i projektet. Det nya anslaget läggs till de 400 000 danska kronor som forskar gruppen fick förra året.
 
”Att diabetesprojektet nu har fått förnyat förtroende från Novo Nordisk Foundation är ytterligare ett bevis på att stiftelsen ser projektet som intressant. Vi är mycket glada över att få vara en del av detta spännande diabetesprojekt i samarbete med Lunds universitet”, säger Follicums vd Jan Alenfall i en presskommenterar.
 
Den ansökan som Novo Nordisk Foundation nu tilldelat 1 000 000 danska kronor har titeln ”Identification of osteopontin-related peptides stimulating insulin secretion”.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt