Medtronic 670G CE märkt
Igår meddelades CE märkning dvs insulinpump är godkänd i Europa och Sverige från 7 år och med  insulinbehov med minst 8 enh per dygn
 
670G är första hybrid closed loop HCL pump som finns på marknaden. Denna pump kan automatiskt stänga av insulintillförsel vid låga glukos och öka automatiskt insulintillförseln vid höga glukos 
 
I USA har 670G funnits sedan snart 2.5 år med drygt 100 000 patienter. Stor erfarenhet finns från både patienter och profession
 
Libre
Abbott informerade på ett möte igår att Libre framöver får bättre sensorprestanda. MARD förbättras med 2 procent. Det är oklart när leverans av ny förbättrad sensor går in i produktion. Det saknas publikation kring utdata på förbättring i olika glukos nivåer
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt