Det är i år mycket fokus på teknik vid typ 1 diabetes.
 
1. Medtronic 670G hybrid closed loop pump (HCL pump) godkänd i USA igår av FDA även för barn 7-14 år. Tidigare sept 2016 godkänd for vuxna i USA.
 
Europa och Sverige väntar fortfarande på CE godkännande. 670G är den första kommersiella hybrid closed loop (HCL) pumpen på marknaden dvs den kan både öka insulindosen automatiskt från CGM vid höga glukos och stänga av vid låga glukos värden.
 
2. Igår godkände FDA insulinpump Tandem med predicted low dvs den stänger av insulintillförsel automatiskt själv vid låga glukos. Den blir då som 640G pump. Se press release nedtill. Europa och Sverige har CE godkännande för CGM värden in i pumpen men väntar på godkännande för predicted low
 
3. Eversense med sensor under huden finns för CGN 90 d i Sverige sedan ett år och en månad sedan för 180 dagar MARD värde på 9.4 procent i normoglykemi i 90 d studie på ADA igår. FDA har nyligen godkänt Eversense 90 dagar i USA
 
Nyhetsinfo SA
www red DiabetologNytt