Fotundersökning vid diabetes
 
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID T1 och T2 DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes.
 
Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes årligen ska utföras.
 
På uppdrag av den nationella arbetsgruppen för diabetes har en expertgrupp utfört en genomgång av befintliga vårdprogram och behandlingsriktlinjer från flera landsting och regioner gällande fotsjukvård vid diabetes.
 
Syftet har varit att skapa ett nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikation för personer med diabetes. Det mesta handlar om rutiner vid den årliga fotundersökningen.
 
Målet är jämlik och kunskapsbaserad fotsjukvård i hela Sverige.
 
Det finns från idag på SKLs webbutik: 
 
 
Den kan laddas ner som pdf utan lösenord,
en skrift på drygt 10 sidor,
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt