Den traditionella strategin för personer med typ 1-diabetes som ska genomföra långvarig fysisk aktivitet är att sänka insulindoserna kraftigt inför starten. En nyare strategi är att istället kontinuerligt under aktivitetens gång inta mer kolhydrater, och att balansera detta med lämplig dos insulin.
 
Läs mer på nedan www, klickbar pdf, utan lösenord
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt