Lex Maria: Blodsockernivå kontrollerades inte vid operation
Pressmeddelande   Västerbottens läns landsting
 
Blodsockret hos en diabetespatient blev mycket lågt efter en operation.
Den unga patienten hade svårreglerad diabetes och skulle genomgå en mindre operation på ett av länets sjukhus.
 
På grund av sin problematiska diabetes fick patienten en pump för insulin men den följdes inte upp med mätning av blodsocker tillräckligt ofta under och efter operationen.
 
Det ledde till att blodsockernivån blev mycket låg och det kan inte uteslutas att patienten fått bestående men av händelsen.
___________________________________________________________________________
Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.
 
Chefläkare och
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt