Juninumret av DiabetologNytt kan nu läsas digitalt
 
Är du medlem i SFD så får du tidningen om 8-10 dagar med posten.
Tidningen trycks av tryckeri som drivs av miljövänlig vindkraft
och pappret är Svenen-märkt
 
Till vänster överst finns klickbar version som pdf
Klicka på sommarnumret upptill så öppnas det
efter 20-35 sek 
 
Otroligt mycket har hänt
 
• Ordföranden har ordet
• Redaktören har ordet
• NDR-Nytt
• För bättre fothälsa vid diabetes Endodiabetesmötet 7-9/10 Rapport Diabetesporträtt Kerstin Berntorp
• Rapport från ATTD 14-17/2 Wien Sett och hört
• Fem olika typer av diabetes? Kommentar av SFD
• Verksamhetsberättelse SFD
• Nationella rekommendationer metformin och kontrast
• Priser och stipendier
• Recension böcker
• Res med SFD
• Kongresskalender
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt