Föredrag av Gustaf Christoffersson om hur man kan hindra immunförsvaret från att attackera de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes.
 
Gustaf Christoffersson, som forskar om diabetes typ 1, får Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Uppsala universitet. Priset utgörs av ett forskningsbidrag på sammanlagt 2,5 miljoner kronor under tre år.
 
Gustaf Christoffersson disputerade 2013 med en avhandling om hur immunceller påverkar nybildningen av blodkärl i en ny experimentell modell som utvecklats av honom själv. Åren 2014–2016 var han postdoktor vid La Jolla Institute for Allergy and Immunology i Kalifornien, där han studerade immunreglering vid typ 1 diabetes på ett anslag från Vetenskapsrådet.
 
Han återvände sedan till Uppsala universitet där han byggt upp ett laboratorium för forskning kring typ 1 diabetes. Sedan 2018 är han genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF:s) stora anslag anställd som forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi.
 
Gustafssonpriset till unga forskare vid KTH och Uppsala universitet utgörs av ett forskningsbidrag på för närvarande sammanlagt 2,5 miljoner kronor, under tre år. Pristagarna är högst 36 år. Prisområdena är teknisk fysik vid Uppsala universitet och KTH samt medicin vid Uppsala universitet. Förutom Gustaf Christoffersson får även Jonathan Staaf Scragg, som forskar om tunnfilmssolceller motta årets pris.
 
Press release
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt