har fått en vädjan från en mamma till en flicka med typ 1 diabetes att sprida information om en pågående namninsamling vars syfte är att Barndiabetesfonden skall bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.
 
Namninsamlingen har på drygt 3 veckor samlat in 9781 underskrifter, målet är 25000. Om tillräckligt många underskrifter samlas in kan en del av Postkodslotteriets överskott gå till Barndiabetesfonden.
 
Barndiabetesfonden är politiskt och religiöst obunden stiftelse som stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.
 
Mer information och möjlighet att skriva på och sprida namninsamlingen finns på:
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt