PRESSMEDDELANDE 2018-04-30
Rubin Medical AB
 
CE-märkningen klar
Nu kan USA:s populäraste insulinpump börja säljas i Skandinavien
 
Ända sedan amerikanska Tandem Diabetes Care, Inc. lanserade insulinpumpen Tandem t:slim X2 har den rankats som nummer ett bland användarna i USA. Nu är CE-märkningen klar, och pumpen kan börja säljas också i Skandinavien.
 
– Med det här beskedet kan vi erbjuda en insulinpump i världsklass, säger Karl-Johan Öhman, VD på Rubin Medical som arbetar med diabeteshjälpmedel i Sverige, Norge och Danmark.
 
Medicintekniska produkter och tillbehör måste vara CE-märkta. CE står för Conformité Europenne och märkningen innebär att produkten uppfyller EU:s grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.
 
– Tandem t:slim X2 är unik, säger Karl-Johan Öhman. Det är den enda insulinpump som går att uppdatera med nya funktioner via datorn. Dessutom är den ensam på marknaden om att vara kompatibel med CGM-systemet Dexcom G5 Mobile.
– Både vi och våra användare är mycket glada för att Tandem t:slim X2 nu är CE-märkt och kan börja säljas här av oss.
 
För användarna återstår nu endast att deras landsting ska godkänna Tandem t:slim X2. Det har exempelvis Stockholms läns landsting redan gjort.
 
Slut på press release
__________
 
Kommentar
Mer information finns på nedan www. Sammanfattat nedtill
 
Insulin Pump t:slim X2TM
• Compatible with Dexcom G5® CGM, later on G6 dexcom
• The simple-to-use t:slim X2 Insulin Pump is the smallest pump available
• The only pump capable of remote feature updates
• The first CGM-enabled pump approved to let users make treatment decisions without pricking their finger. 
• Touchscreen technology makes the t:slim X2 Pump simple to learn and simple to use, so whether you’re new to pump therapy or experienced. Touchscreen in colour.  
• The t:slim X2 Pump also incorporates familiar technology such as an integrated micro-USB port for convenient charging and fast data transfer speeds.
• The t:slim X2 Pump is ultra strong. Its aluminum body is very durable and light
• The touchscreen is made of high-grade, shatter-resistant glass.
• Pump is watertight
• Rechargeable battery
• The pump looks more like a smart phone than a medical device, so it's easy to use it in public without drawing attention.
 
Från den amerikanska hemsidor finns information om att företaget Tandem hoppas på godkänd CE märkning i Europa efter sommaren för uppgradering av befintlig insulinpump med insulinstop vid låga blodsockert (predicted low glucose). I börtjan av 2019 beräknas CE märkning erhållas av pump som både kan stoppa insulintillförseln vid låga P-Glucose och öka insulintillförseln vid höga P-Glukos. Uppgraderingen görs vid respektive tillfälle i mjukvaran i befintlig pump efter patientutbildning och uppgradering av mjukvaran i pumpen sker från sjukvården.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt