Iförrgår kl 10:00
 
Johans dotter har diabetes. För att göra vardagen uthärdlig har han kopplat hennes insulinpump till ett självbygge, en dator som automatiskt ger insulin, utan att berätta för dotterns läkare.
 
Johan har byggt datorn genom att läsa manualer på internet, det finns ingen godkänd produkt på den svenska marknaden med samma funktion.
 
Lyssna Ladda ner
 
Johan har inte berättat för sin dotters läkare att han kopplat en dator till hennes insulinpump.
 
Viktig diskussion
1. Vilka rättigheter och ansvar har vuxen person med typ 1 diabetes att hacka sig in i sin pump, open loop, och själv installera automatisk insulingivning med hjälp av insulinpump och CGM erhållna från vården?
 
2. Hur är ansvaret för en förälder, som på eget initivativ, och utan samverkan med diabetesvården, kopplar upp sitt barn med typ 1 diabetes upp mot hemmagjord algoritm och ej CE-märkt utrustning?
 
3, Vad är vårdens ansvar och möjligheter?
Företagens ansvar och möjligheter?
Myndigheternas ansvar och möjligheter?
 
Spjutspetspatient
Ordet spetspatient kom in i svenska akademins ordlista 2017, det handlar om patienter och anhöriga som är mycket pålästa och tar vården i egna händer. Att patienter blir mer delaktiga, är en utveckling som är tydlig inom flera områden i vården. Just nu pågår ett projekt inom psykiatrin med så kallad självvald inläggning, patienten själv bestämmer när den vill läggas in och skrivas ut.
 
Gäster: Anna Olivencrona, läkare och ordförande i barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Karin Hampus, Läkemedelsverket, Heide Stensmyren, Läkarförbundets ordförande och Sara Riggare, forskare och spetspatient.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt