Vetandets värld
Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld.
 
Kan ny diabetesindelning ge bättre vård?
Ons 04 apr kl 12:10. Lyssna nu. 20 min
 
Förslaget att dela in diabetes i fem typer i stället för två som idag har fått stort genomslag. Men tiden är inte riktigt mogen, menar många.
 
Professor Leif Groop och hans forskargrupp vid Lunds universitet har fått stort genomslag för sitt förslag att dela in diabetes i fler typer än idag. Forskargruppen menar att den sjukdom som idag benämns typ 2-diabetes är en "höstack" som egentligen består av en rad olika undertyper, som inte kan behandlas likadant.
 
Förslaget till ny indelning baseras på detaljerade data från det så kallade Andis-registret, som omfattar drygt 15 000 personer i framförallt Skåne som diagnosticerats med diabetes under de senaste tio åren.
 
Men andra forskare och även diabetesläkare anser att mer forskning och ytterligare studier behövs innan klassificeringen av diabetes kan ändras.
 
Övriga medverkande: David Nathanson, överläkare och ordförande i Svensk förening för diabetologi, Claes-Göran Östenson, professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet, Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt