Unga mår dubbelt så dåligt
100-procentig ökning av psykisk ohälsa på 10 år

Mellan åren 2006 och 2016 ökade den psykiska ohälsan med 100 procent bland pojkar och flickor 18- 24 år. Det visar en helt färsk rapport från Socialstyrelsen. Bland unga vuxna är den psykiska ohälsan markant högre bland kvinnor.

Sammanlagt är det 100 000 unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Framförallt rör det sig om depressions- och ångestdiagnoser, men även psykiska problem kopplade till missbruk ökar framförallt bland unga män.

Den psykiska ohälsan påverkar också framtidsutsikterna. Gruppen unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006 hade jämförelsevis betydligt lägre utbildningsnivå 10 år senare, enligt Socialstyrelsens data.

Den psykiska ohälsan ökar också risken för självmord. För 18 årliga pojkar som lider av ångest och depression är självmord 25 gånger vanligare än bland jämnåriga pojkar utan psykiatrisk diagnos.

En orsak till de stigande ohälsotalen skulle kunna vara att den växande medvetenheten om psykisk ohälsa gör att fler söker sig till vården, men enligt Socialstyrelsens utredare kan det inte förklara ökningen. Även om orsakerna till ökningen är okända så pekar utredarana på en möjlig förklaring i ungas livsvillkor mer generellt, så som skolan och inträdet på arbetsmarknaden.

Från Socialstyrelsens rapport 171213

Se rapporten i sin helhet
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna


Se också nedan om Perfektionism
Millennials strive for perfectionism more than past generations, study says
 
College students today strive for perfection more than previous generations and it could be damaging to their mental health.
 
That's what two British researchers found in an analysis of nearly 42,000 college students from the United States, Canada and Britain, what they believe is the first study of the generational differences in perfectionism.
 
Lead author Thomas Curran of the University of Bath and co-author Andrew Hill of York St. John University describe perfectionism as "an irrational desire to achieve along with being overly critical of oneself and others.” In their study
 
Full text free
 
published Dec. 28 in the journal Psychological Bulletin
 
Full text free
 
college students from 1989 to 2016 took a test to measure self-oriented, other-oriented and socially prescribed perfectionism.
 
The more recent students scored higher in all three forms of perfectionism. Between 1989 and 2016, the scores for socially prescribed perfectionism —  or perceiving the excessive expectations of others— increased by 33%. Other-oriented expectations — putting unrealistic expectations on others — went up 16%, and self-oriented perfectionism — our irrational desire to be perfect — increased 10%.
 
“These findings suggest that recent generations of college students have higher expectations of themselves and others than previous generations,” Curran said. “Today’s young people are competing with each other in order to meet societal pressures to succeed and they feel that perfectionism is necessary in order to feel safe, socially connected and of worth.”
 
Curran expounded on the reasons for the rise in perfectionism, suggesting social media can drive perfectionism by causing young people to compare themselves to others, which might cause dissatisfaction with their bodies and social isolation. He said this theory has not been tested.
 
The perfectionism problem, Curran suggests, might be taking its toll on students' mental health. The study states increases in psychological difficulties such as depression and anxiety can be linked to perfectionism, which is a "core vulnerability to a variety of disorders, symptoms, and syndromes."
 
In recent years, American college students seeking mental health treatment increased. From 2009 to 2015, the average number of students seeking mental health treatment surged about 30%, far outpacing the increase in enrollment (5.6%), according to the Center for Collegiate Mental Health at Penn State University.

From US Today Jan 2 2018
 
Kommentar: 
Perfektionismen ökad bland unga 1989-2016, dvs på knappt 30 år, enligt en genomgång av 164 studier med 41600 studenter i USA, Kanada och England. Samtliga studier som samlats ihop mätte tre sorters perfektionism.
 
• perfektionism riktad mot sig själv hade ökat med 10%,
• perfektionism som man riktar mot andra har ökat med 16%
• perfektionism som upplevs komma från omgivningen riktad mot en en själv  hade ökat med 32%

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt