Stora framsteg inom T2DM av Michael Alvarsson, redaktör för de 8 artiklarna i typ 2 diabetesstema-numret
 
Råd om livsstil utgör grunden i prevention av typ 2-diabetes. En stillasittande livsstil och ett ohälsosamt matmönster ökar risken för typ 2-diabetes. Fysisk aktivitet minskar risken för typ 2-diabetes. Avbrott i långvarigt stillasittande påverkar glukos- och insulinnivåer liksom andra kardiometabola faktorer 
 
Se alla 8 artiklarna på nedan www. Därefter kan varje artikel läsas som pdf utan lösenord
 
1. Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt? - Metformin fortfarande förstahandsval...
 
2. Stora framsteg inom diabetes typ 2
 
3. Hög diabetesrisk bland icke-västerländska invandrare - Riktad och strukturerad prevention behövs
 
4. Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling - Risken för hjärt–kärlsjukdom...
 
5. Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos - För att ge patienten optimal läkemede...
 
6. Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat - En framgångsrik dialog om l...
 
7. Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra - Enstaka diabetesläkemedel har även visat...
 
8. Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt