Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes
 
Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ 2-diabetes minskar den fördelen. Det gäller även vid typ 1-diabetes, visar forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i tidskriften Diabetes Care.
 
Det finns få studier som kartlagt förekomsten av kranskärlssjukdom hos personer med typ 1-diabetes. De flesta är gjorda på 1970–90-talet på få svårt sjuka patienter och har visat omfattande förträngningar i hjärtats kranskärl.
 
I fjol publicerade forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet en omfattande studie där alla patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsröntgen 2001-2013 ingick, totalt knappt 2 800 patienter. 42 procent var kvinnor, 58 procent män. De hade haft diabetes i 35 år i snitt och var i snitt 58 år gamla. En femtedel av patienterna hade normala kranskärl i hjärtat, en femtedel hade förträngningar i ett kärl och drygt hälften förträngningar i flera kärl.
 
– Resultatet överraskade oss positivt. Vi hade trott att fler skulle ha utbredd kranskärlssjukdom efter så lång tid med diabetes, men en förklaring är den goda diabetesvård vi har i Sverige i dag. Vi har bättre möjligheter att tidigt efter sjukdomsdebut behålla nära normala sockervärden och följer även andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom noga, säger Viveca Ritsinger, specialistläkare i internmedicin vid Ljungby lasarett och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.
 
Kartlagt könsskillnader
I en uppföljande studie av samma patientgrupp har forskarna nu kartlagt eventuella könsskillnader vad gäller kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes, något som det hittills inte har funnits någon kunskap om.
 
Man fann att kvinnorna hade något mindre utbredd kranskärlssjukdom än männen, men att den skillnaden inte var särskilt stor. Det var ingen skillnad i dödlighet mellan könen under sju års uppföljningstid. Däremot hade kvinnorna högre risk att dö jämfört med kvinnor utan typ 1-diabetes och den risken var något högre än motsvarande risk för männen.
 
– Vi vet att kvinnor generellt drabbas av kranskärlssjukdom senare och har mindre utbredd sjukdom än män. Kvinnor med typ 2-diabetes kan däremot drabbas tidigare än kvinnor utan diabetes. Våra fynd tyder på att detta gäller även kvinnor med typ 1-diabetes, säger Viveca Ritsinger.
 
För båda könen var dödligheten högre ju fler kranskärl som drabbats.
Medicinering kan förebygga
– Det är därför viktigt att noga följa riskfaktorer för kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes. Behandling som förebygger kranskärlssjukdom bör övervägas tidigt efter sjukdomsdebut. Det kan handla om till exempel medicinering som sänker blodfetter och blodtryck, säger Viveca Ritsinger.
 
– Det är viktigt att komma ihåg att patienterna i vår studie fick sin diagnos för länge sedan och att resultaten därför inte är representativa för de patienter som diagnostiseras i dag.
 
Det är däremot värdefullt att veta att det kan finnas en ökad risk för kranskärlssjukdom även hos kvinnor med typ 1-diabetes, så att dessa patienter kan erbjudas förebyggande behandling, säger Anna Norhammar, specialistläkare i internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi vid Capio S:t Görans Sjukhus och forskare vidinstitutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.
 
Pressinfo
Karolinska Text: Inna Sevelius
 
Publikationer
”Characteristics and prognosis in women and men with type 1 diabetes undergoing coronary angiography - a nationwide registry report”
Viveca Ritsinger, Christel Hero, Ann-Marie Svensson, Nawzad Saleh, Bo Lagerqvist, Katarina Eeg-Olofsson, Anna Norhammar
Diabetes Care, online 20 februari 2018
 
 
 
“Mortality and extent of coronary artery disease in 2776 patients with type 1 diabetes undergoing coronary angiography: A nationwide study”
Ritsinger V, Hero C, Svensson AM, Saleh N, Lagerqvist B, Eeg-Olofsson K, Norhammar A.
European Journal of Preventive Cardiology, online 13 januari 2017
 
 
Nyhetsinfo
 
ABSTRACT
Characteristics and Prognosis in Women and Men With Type 1 Diabetes Undergoing Coronary Angiography: A Nationwide Registry Report
Viveca Ritsinger, Christel Hero, Ann-Marie Svensson, Nawzad Saleh, Bo Lagerqvist, Katarina Eeg-Olofsson and Anna Norhammar
Diabetes Care 2018 Feb; dc172352. https://doi.org/10.2337/dc17-2352
 
OBJECTIVE To describe sex aspects on extent of coronary artery disease (CAD) and prognosis in a contemporary population with type 1 diabetes.
 
RESEARCH DESIGN AND METHODS All patients undergoing coronary angiography, 2001–2013, included in the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry and the Swedish National Diabetes Register as type 1 diabetes were followed for mortality until 31 December 2013. The coronary angiogram was classified into normal and one-, two-, three-, and left main vessel disease.
 
RESULTS In all, 2,776 patients (42% women) with mean age 58 years (SD 11) were followed for 7.2 years (SD 2.2). Diabetes duration was longer in women (37 ± 14 vs. 34 ± 14 years in men; P< 0.001) who also had more retinopathy (68% vs. 65%; P = 0.050) whereas microalbuminuria was less common (41% vs. 51%; P < 0.001). Indications for coronary angiography did not substantially differ in women and men. The extent of CAD was somewhat less severe in women (normal angiogram 23.5% vs. 19.1%, three-vessel and left main stem disease 34.5% vs. 40.4%; P = 0.002) whereas mortality did not differ (adjusted HR 1.03 [95% CI 0.88–1.20]; P = 0.754). The standard mortality ratio for women the 1st year was 7.49 (5.73–9.62) and for men 4.58 (3.60–5.74).
 
CONCLUSIONS In patients with type 1 diabetes admitted for coronary angiography, the extent of CAD was almost similar in women and men, and total long-term mortality did not differ. Type 1 diabetes was associated with higher mortality risk in women than in men when compared with the general population. These data support that type 1 diabetes attenuates the cardiovascular risk difference seen in men and women in the general population.
 
www red DiabetologNytt