Svensk förening för diabetologi kallar härmed till årsmöte
i samband med Enodiabetesmötet i Göteborg 7-9/3
 
Tid: 8 mars 2018 kl 11.00
Plats: Quality Hotel, Göteborg
 
1: Val av ordförande
2: Godkännande av dagordning
3: Verksamhetsberättelse
4: Ekonomisk rapport
5: Revisionsberättelse
6: Styrelseval
7: Val av valberedning
8: Val av revisorer
9: Val av hedersledamöter
10: Omröstning gällande Svenska läkarsällskapets (SLS) förslag på nytt förslag om obligatoriskt medlemskap i SLS. Var god läs information på: http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/
11: Medlemsavgift
12: Rapport från vetenskapliga sekreterare
13: Avslutande av årsmöte
 
David Nathanson
Ordf Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Använd dig nu också till deltagande i Endiabetesmötet SFD 7-9/3
Program och anmälan på
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt