Bakgrundsdokument till Läkemedelsverkets dokument om typ 2 diabetesbehandling oktober 2017 omfattar totalt 52 sidor och finns i sin helhet på ovan www utan lösenord
 
Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – bakgrundsdokumentation
Typ 2-diabetes: diagnostik och epidemiologi
Claes-Göran Östenson
Behandlingsmål och behandlingsstrategier med fokus på glukoskontroll och viktproblematik
Margareta Hellgren, Mikael Rydén
Metformin
Björn Eliasson, Björn Zethelius
Sulfonylurea, repaglinid och pioglitazon
Mikael Lilja
Akarbos
Björn Zethelius
SGLT-2-hämmare
Olov Rolandsson
Inkretinbaserad behandling av typ 2-diabetes – DPP-4-hämmare och GLP-1-receptoragonister
Magnus Löndahl
Insulin och insulinanaloger
Ingrid Dahlman, Mona Landin-Olsson
Läkemedel för glukoskontroll vid typ 2-diabetes och nedsatt njurfunktion
Tora Almquist
Viktkontroll vid typ 2-diabetes
Björn Eliasson, Björn Zethelius
Äldre och typ 2-diabetes
Stefan Jansson
Typ 2-diabetes hos barn och ungdomar
Gun Forsander
Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes i olika befolkningsgrupper
Louise Bennet, Araz Rawshani
Graviditetsutlöst diabetes/typ 2-diabetes vid graviditet
Kerstin Berntorp
Nationella Diabetesregistret (NDR) – en nödvändig del av diabetesvården
Sofia Gudbjörnsdottir
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt