Mötet vill förmedla ökad kunskap kring diabetes och psykisk ohälsa. Mötet är en samverkan mellan Svensk Förening för diabetologi, Svensk Förening för psykiatri och Sveriges Kommuner och landsting.
 
Målgruppen är personal från vårdcentral liksom sjukhusdiabetes, såväl barn som vuxen, även kommernas hemsjukvård går inbjudan till
 
Mötet hoppas på givande diskussioner, trevlig samvaro och mycket kunskaputbyte under mötesdagarna i ett nytt fräscht konferenshotell i ett höstfint Malmö.
 
Program och anmälan liksom hotellbokning sker på
 
 
Anmäl Dig nu!
Hjärtligt välkommen
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt