För att bättre fånga upp patienter med diabetes som behöver ett psykologiskt stöd har Nationella diabetesregistret utformat en patientenkät som med rad frågor berör patientens mående, och som vårdpersonalen kan använda i kontakten med patienterna.
 
Just nu testas enkäten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Kungsbacka sjukhus och Hässleholms sjukhus. Även Södersjukhuset och Karolinska i Stockholm är aktuella under hösten.
 
– Den första frågan är: ”Hur har du mått rent allmänt de senaste fyra veckorna”, berättar Jesper Fowelin, diabetesöverläkare på Kungsbacka sjukhus.
Hitta patienter som behöver stöd
 
Det kan tyckas vara enkla och självklara frågor att ställa men det handlar om att få enkäten till en rutin inom diabetesvården i hela landet.
 
– Vi har försökt att göra det här innan men besökstiderna är ganska korta, och man ställer sina frågor, men kanske inte på det systematiska sätt som man egentligen behöver göra för att hitta de som behöver ett ökat psykologiskt stöd, säger Jesper Fowelin.
 
Gör redan nytta
På Kungsbacka sjukhus har man använt enkäten sedan i våras och Jesper Fowelin säger att den redan ny gör nytta.
– En person som jag hade för inte så länge sedan skrev att den inte hade någon person i sin omgivning som stöd i sin sjukdom. Då måste jag ju fråga; hur känns det? Och vad kan jag göra för att hjälpa dig?
 
Från SvT
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt