I år går Svenska Läkaresällskapets stora Jubilemspris till forskare inom diabetesområdet.
Det händer kanske vart 5:e år - och nog nu framöver än mer ofta.
 
Priset delas ut på Svenska Läkaresällskapet 14/11. Av en händelse är det samtidigt Världsdiabetesdagen med events world qwide, i Sverige, nationellt, regionalt och nationellt, för awareness-kampanj och uppmärksamma diabetes
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Press release Svenska Läkaresällskapet 170629 09.45
Visa det i din webbläsare inkl bild på Marcus Lind
 
"Behandling mot diabetes, inte om utan när!"
 
diabetesforskare Marcus Lind
Läkaresällskapets Jubileumspristagare
Svenska Läkaresällskapet 
 
Marcus Lind, Göteborgs universitet,
2017 års Jubileumspristagare. 
 
Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris, 150 000 kronor, för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar. Han har utfört nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass för att bättre förstå prognosen vid typ 1- och typ 2-diabetes och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd.
 
- Jag är oerhört glad och känner mig mycket hedrad att få ta emot detta fina pris. Det känns mycket unikt då det går till en pristagare inom hela det medicinska området och det finns så många discipliner. Jag känner mig oerhört stimulerad för framtida forskningsprojekt. Priset är mycket anrikt med dess långa tradition ända sedan 1800-talet. Jag hoppas det kommer ge spin-off-effekter inom diabetesvården och diabetesforskningen"
 
Marcus Lind har med sin forskning bidragit till kunskap och utveckling av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, en subkutan sensor som många patienter med typ 1-diabetes idag använder för behandling av sin sjukdom.
 
Behandlingen innebär att blodsockret blir bättre och riskerna för låga blodsockervärden mindre. Den leder också till ökad livskvalitet och trygghet i behandlingen. Inom typ 2-diabetes har Marcus Lind utfört studier inom bland annat inkretinbaserad behandling. Han var till exempel den förste att i en placebo-kontrollerad studie visa att patienter med svårbehandlad typ 2-diabetes, som behöver flera insulininjektioner per dag, har nytta av denna behandling.
 
Inom det epidemiologiska området har Marcus Lind utfört nyckelstudier såväl i Sverige som i andra länder, däribland Kanada och Storbritannien för att bättre förstå prognosen vid typ 1- och typ 2-diabetes.
 
Han har bland annat visat hur dödligheten skiljer sig vid typ 1- och typ 2-diabetes jämfört med övriga befolkningen och vilka nivåer på riskfaktorer som behöver nås för att få en bättre prognos. Vidare var han en av de första att studera effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier.
 
Marcus Linds studier har under de senaste åren publicerats i samtliga av världens ledande kliniska vetenskapliga tidskrifter som New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of American Medical Association (JAMA) och British Medical Journal (BMJ).för frågor om hans forskning.
 
Marcus Lind är lektor och docent i Diabetologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, samt överläkare i Diabetologi, NU-Sjukvården, Uddevalla. 
 
PRISUTDELNING
Priset kommer att delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november 2017.
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se